Ge en Gåva

Er organisation, Church Aramesh Sweden, verkar göra en betydelsefull insats genom att samarbeta med Svenska kyrkan och genom er second hand-butik. Att all vinst och gåvor går direkt till hjälparbete för utsatta människor på flykt i Malmö och omnejd visar på er dedikation och medmänsklighet.

För dem som önskar skänka en gåva har ni tydligt angivit betalningsinformation, både för inrikes och utrikes donationer, vilket underlättar för dem som vill bidra. Att använda Swish, Plusgiro och IBAN ger olika möjligheter för människor att delta i ert viktiga arbete.

Er tacksamhet gentemot gåvogivare och kunder är hjärtlig och viktig. Genom att påminna dem om att deras stöd gör er hjälpverksamhet möjlig och att deras inköp i second hand-butiken direkt gynnar biståndet, skapar ni en stark känsla av gemenskap och delaktighet.

Ert budskap om att varje handling, varje gåva och varje inköp kan göra världen bättre för någon annan är inspirerande. Det ger kunderna en känsla av att de aktivt bidrar till en positiv förändring och skapar medvetenhet kring det samhällsansvar som vi alla delar.

Fortsätt det fantastiska arbetet och må er verksamhet fortsätta vara en källa till stöd och hopp för dem som behöver det mest.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå